Presentació

Aquest projecte és una aposta de l’Ajuntament en vistes a millorar la gestió i a treballar per un govern més obert envers la ciutadania.

Amb aquest objectiu posem a l’abast de tothom aquesta eina que permetrà que els ciutadans i les ciutadanes ens puguin fer arribar la seva opinió i la del seu entorn.

Escoltarem el que ens hagueu de dir per millorar i retrem comptes de què fem i per què ho fem.

Fes que l'altaveu arribi a tothom

comparteix amb les teves amistats!